Utleie av Det røde huset

Utleie er nå mulig igjen. Gjeldene smittevernregler i Oslo må overholdes. Borettslaget eier det røde huset og leier ut til beboere og nærmiljøet. Lokalet egner seg godt til barneselskap, voksnes fødselsdager, dåpsfest og andre feiringer, møter, øvingslokaler og vennetreff.

Du kan gjøre reservasjon gjennom denne kalenderen. Med nærmiljøet menes adresser i Gaustadveien og Sognsvannsveien.

Det er tre leiemuligheter, og tre kontraktalternativer:

  • Vanlig døgnleie fra kl 12:00 til 12:00 neste dag: 750 kroner for eksterne, 500 for beboere i Øvre Sogn borettslag. Ordinær kontrakt
  • Aktiviteter maksimalt 3 timer hverdager uten bruk av kjøkken: 200 kroner. Kontrakt korttid hverdag
  • Arrangementer som kan avvikles på maksimalt tre timer i helgen: 300 kr Kontrakt korttid helg

Leie av lokalet gjelder primært 1. etasje og toaletter i 2. etasje. Hovedrommet i 2. etasjen er i 2019 og første halvdel av 2020 i bruk av arbeidsfolk engasjert av borettslaget. Disse har ansvar for å vaske trapp og toaletter hver fredag. Det må opplyses spesifikt i reservasjonen om leietaker også ønsker å disponere dette rommet. 

Ved bekreftet dato; send undertegnet kontrakt til nøkkelansvarlig, hilde.salvesen@mfa.no.

Betal leiesummen som står i kontrakten til kontonr.: 9820 17 60429 med kid.nr 8850 0000 29835 før huset tas i bruk og send kopi av kvittering til nøkkelansvarlig. 

Overlevering av nøkkel avtales med nøkkelansvarlig per sms - 959 355 39 (Hilde),
Ved vanlig døgnleie kan nøkkel hentes kl. 12:00 samme dag leieforholdet starter og må leveres tilbake senest kl 12.00 dagen etter. 

Leietager er ansvarlig for å gjøre rent lokalet etter bruk. Overlat lokalet i samme stand som du selv ønsker å finne det. 

Det er dekketøy (tallerkener, bestikk, glass og vinglass) til 30 personer. Antall stoler er 45. Dette er max antall gjester lokalet leies ut til. Husk at du som leietaker er ansvarlig arrangør og må sette deg inn i gjeldende smittevernregler.

Huset har oppvaskmaskin og et musikkanlegg. Det er også montert inn varmepumpe med fjernkontroll. Vennligst sørg for at temperaturen slås ned etter bruk. 

Ta med egne kjøkkenhåndklær og eventuelt dopapir, søppelposer.

Velkommen!