Utleie av Det røde huset

Borettslaget eier et grendehus - Det røde huset - som vi leier ut til beboere og naboer i nærmiljøet. Prisen er kr 400 kroner for beboere i ØSBL og 700 kroner for eksterne leietakere. Utleie avtales med Tone Øiern (Gvn 47) per sms - 92204024

Huset reserveres her. Det kan blant annet leies ut til aktiviteter som barneselskap, voksnes fødselsdager, dåpsfest og andre feiringer, generalforsamlinger, styremøter, øvingslokaler for musikk-entusiaster og vennetreff.

Det er tre leiemuligheter

  • Aktiviteter for nabolagets beboere maksimalt 3 timer uten bruk av kjøkken: 200 kroner
  • Arrangementer som kan avvikles på max. sju timer i helgen 400 kr (eksterne og internbe)
  • Vanlig døgnleie: 700 kroner for eksterne, 400 for beboere i Øvre Sogn borettslag

Ved reservasjon, vennligst oppgi navn på ansvarlig leietager, mobilnummer, alder, hvilket formål huset ønskes brukt til og ønsket dato for utleie. Leiekontrakt lastes ned her. Fyll ut og send den til nøkkelansvarlig, toneiern@gmail.com.

Overlevering av nøkkel avtales med nøkkelansvarlig. Den kan fås kl. 12:00 samme dag leieforholdet starter og må leveres tilbake senest kl 12.00 dagen etter. 

Kontonr.: 9820 17 60429 med kid.nr 8850 0000 29835 

Leietager er ansvarlig for å gjøre rent etter seg. Et utsjekkingsskjema fylles før huset forlates og leveres til nøkkelansvarlig sammen med nøkkelen. Ta med egne kjøkkenhåndklær og filler til rengjøring.

Det er oppvaskmaskin i huset.