Utleie av Det røde huset

Borettslaget eier et nabolagshus - Det røde huset - som vi leier ut til beboere og naboer i nærmiljøet. Det egner seg godt til barneselskap, voksnes fødselsdager, dåpsfest og andre feiringer, møter, øvingslokaler og vennetreff.

Du kan gjøre reservasjon gjennom denne kalenderen. Med nærmiljøet menes adresser i Gaustadveien og Sognsvannsveien.

Det er tre leiemuligheter, og tre kontraktalternativer:

  • Vanlig døgnleie fra kl 12:00 til 12:00 neste dag: 750 kroner for eksterne, 500 for beboere i Øvre Sogn borettslag. Ordinær kontrakt
  • Aktiviteter maksimalt 3 timer hverdager uten bruk av kjøkken: 200 kroner. Kontrakt korttid hverdag
  • Arrangementer som kan avvikles på maksimalt tre timer i helgen: 300 kr Kontrakt korttid helg

Når du har fått bekreftet valgt dato; send undertegnet kontrakt til nøkkelansvarlig, mtrodal@hotmail.com.

Betal leiesummen som står i kontrakten til kontonr.: 9820 17 60429 med kid.nr 8850 0000 29835 før huset tas i bruk og send kopi av kvittering til nøkkelansvarlig. 

Overlevering av nøkkel avtales med nøkkelansvarlig per sms - 928 25 655 (Marit),
Ved vanlig døgnleie kan nøkkel hentes kl. 12:00 samme dag leieforholdet starter og må leveres tilbake senest kl 12.00 dagen etter. 

Leietager er ansvarlig for å gjøre rent etter seg. Et utsjekkingsskjema fylles ut før huset forlates og leveres til nøkkelansvarlig sammen med nøkkelen. Ta med egne kjøkkenhåndklær.

Det et er dekketøy (tallerkner, bestikk, glass og vinglass) til 30 personer. Antall stoler er 49, som er max-grensen for antall gjester som huset kan romme. Huset har oppvaskmaskin.

Velkommen!