31 mar 2019

Undersøkelse om felles sykkeloppbevaring

Undersøkelsen om behovene for felles sykkelparkering har fått 49 svar. Mange av dem er positive. Styret går derfor i gang med å lage et konkret forslag til hvor og hvordan.

Undersøkelsen ble laget fordi styret i ØSBL ønsket hjelp til å lodde stemningen for en felles, innendørs sykkelparkering på borettslagets område, der en kan oppbevare sykler sommer og vinter. Rommet vil være låst, men eierne må selv sørge for forsikring av sine sykler. 

Litt under halvparten av beboerne har besvart og det er bra! De som har svart, eier til sammen ca 120 sykler som de kunne tenke seg å lagre. Imidlertid vil bare 50 prosent betale for den felles oppbevaringen. "Markedet" for en felles men egenfinansiert oppbevaring vil da være ca 60-100 sykler.  

Et klart flertall ønsker en felles mekkeplass for sykler. 

På bakgrunn av undersøkelsne går styret videre med å utarbeide et konkret forslag til hvor sykkelbod og mekkeplass kan utformes og plasseres. Dette legges fram til drøftomg på ØSBLs årsmøte 15. mai.  

Undersøkelse (pdf)