Endret: 22 okt 2018     Opprettet: 8 nov 2014

Trenger du ny portåpner?

Portåpnere til garasjeplan 1, 2 og 3 må bestilles Assa Abbloy. Se kontaktinformasjon her.

Portåpnere bestilles av hver enkelt andelseier hos Assa Abloy Entrance Systems. Kontaktinformasjon her:

Opplys at du er andelseier I ØSBL. Portåpneren kan enten bestilles via post eller kjøpes direkte hos firmaet på Alnabru. ØSBL har serviceavtale og det skal gis 10% rabatt til oss.

Garasjeansvarlig i styret har ansvar for koding / omkoding av portåpnere.