22 aug 2019

Sykkelparkering for beboere

På bakgrunn av etterspørselen som kom frem i spørreundersøkelsen i vår vil borettslaget i løpet av høsten etablere sykkelplasser under tak.

Borettslaget får i løpet av høsten 30 plasser under tak i garasjen (på plan 1) som vil kunne utvides til 60 plasser i to nivåer om det skulle vise seg å være stor etterspørsel.
Det vil bli mulig å tegne seg for to plasser pr husstand, og for å dekke borettslagets utgifter vil dette koste 50,- pr måned.

På sikt ønsker vi å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke en større etterspørsel.

Vi jobber også med ulike alternativ for vaske og mekkeplass. Mer om dette kommer senere.