Styrets beslutninger for trefellinger

Etter en grundig prosess der blant annet grøntgruppa har kommet med sine råd og anbefalinger, har styret nå fattet sine beslutninger. Beslutningene vil bli effektuert på hensiktsmessig måte utover året.