Rengjøring av ventilasjonsanlegg

Da er det avtalt oppstart mandag klokken 0700 for rengjøring av ventilasjonsanlegg. Oppstart tirsdag og onsdag vil også være 0700. Klikk inn for å lese mer

1) Det er viktig at det er ryddet slik at Powerclean får tilkomst over alt.

Dette gjelder også til loftsmotor hvor det bør være åpent inn til der loftsmotor står (evt. gi tilkomst til takmotor?).

2) En må enten være hjemme den dagen boligen er satt opp for rengjøring eller gi fra seg nøkler dagen før. Nøkler kan gis til Gvn 181 etter 19:00 i konvolutt med adresse på.

Basert på innkomne ønsker og kort avstand mellom enhetene er det satt opp et framdriftsplan som er her . For hver enhet skal det stå et nummer i en celle under en av dagene. Nummeret sier når i rekka denne enheten skal tas.

Powerclean forventer å ta 12-13 leiligheter pr. dag, men dette er usikkert.

Framdriftsplanen må derfor helt sikkert måtte justeres underveis.

NB! Foreløpig er de som har etteranmeldt seg ikke med i framdriftsplanen.

Dersom PowerClean får mulighet vil dere få tilbud onsdagen. Alternativt vil en måtte finne en ny dag.

For de som har seperat uttrekk for kjøkkenvifte vil ikke dette tas.

Ifølge Powerclean vil filtrene i kjøkkevifta sørge for at disse er forholdsvis rene.

Det som evt. sitter i rørene er fett som er vanskelig å fjerne, å som om jeg forsto Powerclean korrekt, løses ved utskifting av rør.