Reguleringskart for ØSBL

1. Her kan du se reguleringskartet Øvre Sogn Borettslag.

2. Her kan du se saksgangen som ga de siste endringene i reguleringskartet.

NB! Generalforsamlingen valgte å ikke gjøre utbyggingene som beskrevet i punkt 2 over til standardutbygginger i borettslaget.