Ordensregler for ØSBL

I ordensreglene for Øvre Sogn Borettslag finner du blant annet bestemmelser om parkering, dyrehold, avfall, renhold, fellesareal og boligens egne uteområder.

Ordensreglene er en del av vedtektene (som du finner under menyen "Om oss"), men ved å trykke på denne linken, får du tilgang et særtrykk av de vedtatte ordensreglene.

Alle andelseiere oppfordres til å sette seg godt inn i ordensreglene, som senest ble endret på generalforsamlingen 17. april 2013.

I ordensreglene vises det til et kart fra Oslo kommunes Plan- og bygningsetat. Dette kartet (som vedtektene omtaler som "Bilag A") finner du her .

Borettslagets gårds- og bruksnummer er 49/21, 49/26 og 49/ 27. Korrekte kartgrenser og målestokk kan du finne ved å søke på gårds- og bruksnumrene på www.norgeskart.no eller www.seeiendom.no.

Her finner du utskriften av grunnboken for borettslagets gårds- og bruksnumre.