Endret: 9 okt 2018     Opprettet: 15 apr 2018

Økning i leietillegg ved påbygg

Styret har besluttet å øke leietillegget for påbygg med 20 prosent, etter at det har stått stille i mange år. Tillegget vil utgjøre fra 8 til 70 kroner i måneden for boliger med påbygg.

Leietillegget er et tillegg til felleskostnadene og skal dekke økte vedlikeholdskostnader for borettslaget som følge av påbygg på boenhetene (for eksempel en ark eller en innebygget bod). Dette tillegget har ikke blitt økt på mange år, og styret velger derfor å foreta en justering for å hente inn noe av etterslepet. Heretter vil leietillegget bli justert i takt med felleskostnadene.

Økningen vil utgjøre fra 8 til 70 kroner i måneden for boliger med påbygg, avhengig av størrelsen på påbygget, og iverksettes fra 01.06.2018