Endret: 28 nov 2018     Opprettet: 19 nov 2018

Økning i husleiene

Husleien høynes med fem prosent fra januar 2019. Grunnene er prisøkninger på faste utgifter for borettslaget.

Som følge av den varme sommeren har som kjent strømprisene økt. Det gjelder også borettslagetsfelles strømforbruk. I tillegg har Oslo kommune i sitt budsjettforslag lagt til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 % for vann og avløp for 2019. Også forsikringer blir dyrere. Vår forvalter – OBOS – foreslår å sette av 5 % mer til årets forsikringspremie.

Det pågående vedlikeholdsprogrammet finansieres uten husleieøkninger. Det er derfor kun på grunnlag av prisstigning og økning i de faste utgiftene at vår forvalter har foreslått for styret å vurdere en økning i området 5 til 10 %. Styret har altså vedtatt å legge seg i nedre del av dette anbefalte området.