Endret: 26 mar 2017     Opprettet: 21 mar 2017

Ny vurdering av vedlikeholdsbehov 23. og 24. mars

Er du en av de som har gitt tilbakemeldinger og kommentarer til vedlikeholdsstatusen som er satt for dører og vinduer i din enhet? Da får du nytt besøk av vår innleide takstmann 23. eller 24. mars.

I juni i fjor  gjorde en innleid takstmann en grundig befaring av ytterdører, terrassedører og Velux-vinduer i borettslaget. Lenke til rapporten ble lagt ut på osbl.no og facebook i vinter. I tillegg opplyste styret om dokumentet i et informasjonsskriv i postkassene.

Tilbakemelding fra en av ti
Rapporten beskriver hvilke av disse bygningsdelene som trenger reparasjon og hvilke tidsperspektiv de bør utføres innenfor. Da den ble lagt ut, fikk andelseiere anledning til å kommenterer utfallet av vurderingen.

Det er ca 10 prosent av andelshaverne som har gitt tilbakemelding på “diagnosene” som ble satt for deres andel. De fleste tilbakemeldingene gjelder dører eller vinduer som bør byttes. Styret følger opp disse tilbakemeldingene i samarbeid med takstmannen,Terje Nordbø.

Terje Nordbø  besøker de det er aktuelt for 23. og 24. mars for en ny vurdering. Det må skje på dagtid 08:00 – 16:00 (avvik kan forekomme).

Hjelp med å gi takstmannen adgang 
Er du ikke hjemme disse dagene, kan du kontakte Lars Nygård i Gaustadveien 123, tlf. 977 01 604. Han vil koordinere og bistå dere med å overlevere nøkkel til takstmannen.

I tillegg til besøkene vil takstmannen sjekke boddører som vi ikke foretok kontroll av sist.

Hvis du mener din bod-dør trenger mer enn en ytre visuell inspeksjon og du ikke kan være tilstede, har du nå mulighet til å la Lars Nygård bistå.