27 aug 2020

Lørdagssvømming

Lørdagssvømmingen på NIH starter så smått opp igjen på lørdag 29. august. Pga. strenge smitteverntiltak vil det være nye rutiner rundt svømmingen.

Forhåndspåmelding med navn på alle deltagere med telefonnr sendes til Kirsti Botheim på sms til 41641803 eller på messenger senest fredag kl 24.00.

Vi vil måtte dele oss mellom det store bassenget og barnebassenget med max 15 stk pr basseng (vil kunne økes til 20 senere). Barn under 1 år regnes sammen med den voksne. Oppgi derfor hvilket basseng du vil bade i. Gruppene kan ikke blandes, så man kan ikke gå mellom bassengene. Hver gruppe vil også få sin egen lille timeslot i garderoben. 

Oppmøte vil være kl 12.40 på baksiden av NIH, på nivå med hovedinngangen. Der deler vi oss i grupper og det vil bli utpekt en ansvarlig pr gruppe som må passe på at smittevernsreglene overholdes. En-meters-regelen gjelder her, akkurat som ellers. 

Mer detaljert informasjon om hvordan vi skal forholde oss i hallen vil bli gitt ved oppmøte.