Lading av ladbare motorvogner

Har du skaffet deg el-bil? Meld fra til styret for for å benytte ladestasjonene!

Mot betaling utsteder borettslaget en oblat for bruk av parkeringsplasser i garasjehuset. Avgiften er på 200 kroner i måneden. Kontakt styret: ovresogn@styrerommet.net eller registrer deg direkte i google-arket som du kan åpne ved å klikke her.

Det er nødvendig at styret får denne informasjonen for å kunne dimensjonere ladeplasser etter fremtidig behov. Flere alternativer utredes. Årsmøtet har gitt styret mandat til å flytte om på parkeringsplasser for plassering av ladestasjoner når behovet oppstår. 

Du trenger ikke oblat for å bruke de fire ladbare plassene på vår utendørs gjesteparkeringsplass. Disse plassene er til gjester og korttids bruk.