Krav til utbyggingssøknader ØSBL

For å kunne behandle en søknad må søknaden som minimum inneholde følgende:

1) Brev til styret der utbyggingen beskrives med ord.

2) Tegninger av god kvalitet.

3) Tegningene skal vise dagens situasjon og situasjon etter utbygging.

4) Plassering og størrelse på utbyggingen må målsettes så utbyggingen er definert.

5) Alle tegninger må beskrive entydig hvor på huset det skal bygges. Dette gjøres enten ved å benytte nordpil eller å også skissere inn nabohus med adresse.

6) Det skal leveres en fil som inneholder søknad med tegninger i en fornuftig rekkefølge (det skal ikke være utbyggingsansvarlig sin jobb og lage/sy sammen søknaden).

Søknader kan sendes til ovresogn@styrerommet.net

Fra vedtektene om utbygginger i ØSBL

Styret har – etter vurdering av hver enkelt søknad – fullmakt til å godkjenne

utbygginger etter en liste med løsninger vedtatt av generalforsamlingen.

Godkjente utbygginger i ØSBL er giltt i ØSBLs vedtekter pkt 4-3 (1) VEDLEGG 3 - Liste over utbygginger i ØSBL. Vedtektene finnes her .

Søknader om andre utbyggingsformer må, etter forberedelse i styret,

behandles av generalforsamlingen, der en godkjenning krever 2/3 flertall (kfr

p.t. borettslagslovens § 8-9 nr. 1 og § 8-3 (2) nr. 1 i borettslagets vedtekter).