Endret: 30 jan 2019     Opprettet: 7 jan 2018

Informasjon om vedlikeholdsprogrammet 2017-2019

I årene 2017-2019 gjennomføres et større vedlikeholdsprogram i borettslaget. Det omfatter veranda-sikring samt skifte av dører, takvinduer og knekkvinduer der det trengs.

Arbeidene er basert på en gjennomgang av innrapporterte vedlikeholdsbehov. Gjennomgangen ble foretatt 2015-2016 og dannet grunnlag for en prioritert liste over vedlikeholdsoppgaver

Arbeidet skal utføres i henhold til plan som ble gjort tilgjengelig for andelseierne i 2017 og gjennomgått på årsmøtet i 2017 med noen endringer i 2018. For hver ny fase innhenter styret nye anbud. Fra 2018 ble Bygg & Våtromsgruppen AS valgt ut til å utføre arbeidet i konkurranse blant fire tilbydere. 

Framdrift
2017: Sikring og utbedring av 78 verandaer 
2018-2019: Velux-vinduer i 38 enheter skiftet ut (første runde vinduer) (Se Status for utskifting av vinduer )
2018: Bod-, ytterdører og verandadører skiftet der der dette var aktuelt.( se Dører på programmet.)
2019: Skifte av Velux-vinduer i 62 enheter 

Aktuell fase
I  2019 skal mer enn 60 enheter få skiftet sine Velux vinduer.  Bygg & våtromsgruppen er blitt bedt om å gi et anbud på utskiftning av disse vinduene i samarbeid med Velux.  (se Befaring av vinduer kommende uke

Enhetene der det skal utføres arbeid vil få beskjed tre uker i forkant. Kontaktpersoner fra styret vil være Haakon Gilje Aarseth og Trygve Grøvdal. Vi vil fortløpende legge ut informasjon på hjemmesiden og på facebook om gangen i arbeidet.

Entreprenør på området
Bygg & Våtromsgruppen har forsikret styret om at de skal være meget bevisste på at de jobber i et bilfritt borettslag. De skal begrense biltrafikken til det mest nødvendige samt overholde fartsgrensen. Observerer noen at det skjer brudd på dette; vennligst rapporter til styret.

Bygg & Våtromsgruppen bruker rommet i 2.etasje av Det røde huset til lunsjrom mens de jobber i borettslaget. De skal sørge for vask av trapp og WC innen fredag kl 15:00. De ønsker å kunne låse av rommet, men hvis de får varsel om at det trengs til et helgearrangement, tømmer de det midlertidig.

De har opprettet en rigg mellom gangveien og fotballbanen. Det er asfaltert et lite stykke plen ved innkjøring til riggen, men asfalten er lagt på et underlag som gjør at den kan fjernes og området bli som før når de er ferdige.