7 okt 2018

Informasjon om ny trafo

Sogn Trafo skal oppgraderes. Entreprenøren som har fått tildelt oppdraget, beskriver her hva som skal skje i vårt nærmeste nabolag fra mars 2019 til 2021, da en ny, mindre og innebygget trafostasjon skal stå klar.

Backe Stor-Oslo (BSO) har i samarbeid med General Electric (GE) fått tildelt oppgraderingen av Sogn Trafo. Her er informasjon til beboerne om hva som skal skje fra starten i mars neste år, til november 2021 da Statnett tar over og starter prøvedrift av det oppgraderte anlegget.

Veidekke holder fortsatt på med utbyggingen av kabeltunellen som skal gå fra Sogn til Smestad transformatorstasjon. Den er planlagt ferdigstilt i mai 2019.

Backe understreker at også de skal ta hensyn til følgende trafikkbestemmelser i Gaustadveien:

  • Fartsrestriksjon Gaustadveien: 30 km/t

  • Ingen kjøring mellom kl. 08.00-08.30