Historien til Det røde huset

Husmannsplassen Rabben tilhørte opprinnelig Vestre Sogn gård. I dag er det nabolagshus ØSBL og andre beboere i nabolaget. Her kan du finne informasjon om byggets historie.

Artikkelen er et utdrag fra boken "Sognsvann og omegn" av Tor Børsting og Bodil Moum Børsting, mars 2000. Trykket med tillatelse fra Tor Børsting 02.06.03.

"Her bodde i 1865 tømmermann Carl Fredriik Carlsen, 34 år, født i Sverige, konen hette Christine Christiansdatter, var 35 år og født i Faaberg. De kom fra Tangerud der sønnen Johan Martin var født 13.01.1863. Det var ingen dyr og ingen dyrket mark her på denne tiden. Denne plassen har hovedsakelig vært bolig for dem som arbeidet full dag for gården enten i jordbruket eller i skogen.

1875 er det Andreas Arnesen, født 1843 i Vinger i Eidskogen som bor her. Han er "husmand med litt jord" og er gift med Maren Amundsdatter, født 1844 i Vinger. På plassen var det da 1 gris og det ble satt 2 1/2 tønne poteter så familien var nok hovedsakelig avhengig av intekter fra arbeid på gården og andre steder. Familien hadde flyttet litt omkring i nærområdet før de slo seg ned på Rabben. Eldste barnet Arnt ble født 29.12.1870 på Snippen under Haugerud, barn nr 2, Kaspar ble født 11.08.1873 på Berg og barn nr 3, Ingvald martinius ble født her på Rabben 20.11.1875. Enkemannen Ulrik Arnesen fra Vinger, f. 1809 dagarbeider, forskjellig gaardsarbeide, leier hus her sammen med sin datter Laura f. 1860 i Vestre Aker, konfirmert 1876, arbeider ved Nydalen Spinderi. Dessuten bor det en logerende enke, Marthe Jensdatter, f. 1831 i Nannestad, som driver med vask og rengjøring.

Mellom 1882 og 1885 har Andreas Arnesen med familie flyttet til Hamburg og er husmannsfolk dere. Alle tre barna ble konfirmert derfra. Før 1891 er de også flyttet fra Hamburg. Ved folketellingen 1900 finder dem igjen på Bergsengen.

Neste familie på Rabben, husmann Andreas Olsen og Gina Marie Tharaldsen hadde sønnen Thorvald Emanuel til dåpen herfra 26.07.1885 (f. 14.06). De bodde antagelig ikke så lenge på Rabben. 13.03.1889 døde kone Ingeborg Hansen på Rabben 62 år gammel, gift med husmann Johan Olsen. Om disse har vært husmannsfolk her, er usikkert.

1884 er det nye foreldre som har et barn til dåpen herfra. Karl Hansen f. 1853 i Aker og Lisa Birgitte Berntsen f. 1857 i Aker hadde flyttet hit. Ved tellingen i 1891 får vi vite at Karl er dagarbeider, ved jordbruk. De har barna Einar Ragnvald f. 1881 i Kristiania, de neste fire barn er født i Aker, Hans Johan 1883, Frithjof 1884, Konrad Ludvig 1887, Helga Mathilde 1890.

Men allerede før 1893 ere det skifte av beboere igjen. Husmannen Ole Olsen f. 1861 og konen marie Eriksen f. 1858 fikk sønnen Harald 12.01.1893. Blant faddere finner en kjente navn fra Skjeggerud, Sætra og Stranden.

1900 er det svensker her. Både husmennene med jordbruk, Johan Fredriksen f. 1867 og konen, Klara Fredriksen f. 1871 er født i Sverige og er svenske statsborgere. Deres to eldste barn, Marie og Aksel er født i i Sverige, men har norsk statsborgerskap. De to neste er Oskar f. 1897 i Kristiania og Marit f. 1899 i Aker. På plassen er det dyr, formodentlig en gris og det settes også poteter. 1903 sto Marie Elisabeth Fredriksen til konfirmasjon fra Rabben og i den forbindelsen får vi vite hvor familien kommer fra og hva faren hadde som yrke. Han var stallkar på gården. Marie Elisabeth var f. 19.99.1889 i Fors i Bohuslen og broren Aksel samme sted 20.01.1891, konfirmert Rabben 1905.

1917 er Kristiania kommune eier av plassen og beboerne er jordbruksarbeider Johan Olsen og hans hustru Amalie Justine Olsen. Johan er født 1899 i Nannestad fra 1. ekteskap. Her bor også en pleiedatter, Johanne Hansen f. 1914 Kristiania. Familien kom til Aker i 1916. 1917 fikk fabrikkarbeider Ivar Sæther og Olea f. Bredesen, sønnen Villy her. Det må ha vært trangt om plassen i folketellingen 01.12.1917 oppgis dete å være bare 1 rom og 1 kjøkken. Det var ikke elektrisk lys og husleien var kl. 14- pr. måned.

Ikke tidfestet foto fra Oslo byarkiv. Ukjent fotograf.

Før 1921 er det igjen kommet nye folk. Jordarbeider Aksel Bredesen f. 1886 i Enebak og Martha Marie Bredesen f 1885 i Jevnaker. Disse kom fra Bakken hvor de var i 1917, men hadde tidligere bodd en tid i Østre Bærum hvor sønnen Asbjørn ble født i 1914. Aksel og Marie var her også i 1926. 1927 flyttet denn familien Sætra og byttet plass med den neste familien som kom hit.

1927 kom altså en ny familie Bredesen hit, som ikke hadde noen forbindelse med den forrige. De kom fra Sætra hovr de var i 1923 og 1926. Peder Anton Bredesen f. 1886 i Brandbu, Hadeland var arbeider ved Oslo Renholdsverk. Kone var Elise Marie, f. Karlsen i 1885 i Gran, Hadeland. 17.02.1928 fikk de datteren Else her og 24.03.1932 ble hjemmedåp stadfestet i kirken for deres datter Solveig som var født samme år, bosatt på Rabben.

Ved folketellingen 01.12.1926 var tomtens areal på 400 kvadratmeter, huset hadde 1 etasje med familieleilighet som besto av ett rom og ett kjøkken og det var ikke eletrisk lys. Ved den lokale tellingen for Aker i 01.12.1939 bodde Peder Anton Bredesen og Elise Marie her fremdeles. De hadde følgende barn boende hjemme: Paul f. 1919 i Vestre Aker, yrke chafør, Kåre f. 1920 i Vestre Aker yrke sjømann, byssegutt på Talismann i Vilhelmsens Rederi, Mary f. 1923 i Oslo, yrke avisbud, Else f. 1928 i Østre Aker og Solveig f. 1932 i Oslo. Huset på Rabben må nå være utbygd for nå inneholder 3 rom og 1 kjøkken.

Nå i år 2000 eksisterer Rabben fremdeles, et rødt lite hus ved Sognsvannsveien rett overfor Ungdomspsykiatrisk Institutt og eies av det nye borettslaget like nedenfor. Huset er svært ombygd og påbygd."