Endret: 15 jun 2017     Opprettet: 19 feb 2017

Generalforsamling 2017

Øvre Sogn Borettslag avholder generalforsamling den 23. mai, i felleshuset til Solvang hagekoloni. I forkant av møtet vil du motta formell innkalling med klokkeslett og saksliste. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 1. mars.

Forslaget må ha form av et konkret utkast til vedtak. Det kan postes til ovresogn@styrerommet.net eller legges i postkassen til Øyvind Okkenhaug, G-107.