Flaggheising

Det er en lang tradisjon i Øvre Sogn Borettslag at vi flagger på offentlige flaggdager. Private rettssubjekter er riktignok ikke pålagt å flagge på slike dager, men så langt som mulig forsøker vi å holde på denne skikken. Kontaktperson for flaggheising er Ida Bjørk, G 121.

Her finner du mer informasjon om flaggregler og listen over Norges offisielle flaggdager.