Endret: 12 mai 2017     Opprettet: 21 mar 2017

Containeren kommer 18. april

Etter en velfortjent påske kan vi rydde i boder og loft. Container er bestilt fra 18/4 til 21/4.

Etter en velfortjent påske kan dere rydde i boder og loft. 

HUSK - det skal ikke kastes spesialavfall i container - det gjelder blant annet el-avfall, bildekk, maling, olje og batterier.

Har du en gammel bokhylle å kaste, kan den "flatpakkes".

Sett "spesialavfall" i tilhenger ved siden av container.