26 jun 2020

Bilfritt borettslag

De siste årene er det blitt et økende problem med kjøring og levering av varer i borettslaget. Styret vurderer omfattende tiltak hvis det ikke blir en bedring på problemet.

Viser til ordensreglene i vedtektene, vedlegg 2: "Bilkjøring og annen motorisert ferdsel i bilfritt område er ikke tillatt bortsett fra syketransport og annen nødvendig kjøring. All kjøring skal skje i gangfart."

De senere årene er det blitt et økende problem med bilkjøring i borettslaget. Mange får levert varer på døra av blant annet Kolonial og Bring. Når man bestiller varer er det enkelt å legge til en kommentar om at man ønsker at sjåføren parkerer på parkeringsplassen og leverer varene med tralle. Dette kan også lagres i profilen man har hos f.eks. Kolonial. Styret har vært i kontakt med ulike firmaer som leverer hjem, de opplyser om at hver enkelt kunde må oppgi info om bilfritt borettslag.

Hvis alle bidrar til å holde bilkjøringen på et minimum, blir borettslaget tryggere for alle og ikke minst barna! Om det ikke bedrer seg vil styret vurdere omfattende tiltak for å begrense kjøringen.