Arbeid vedrørende verandaer i ØSBL

Under arbeidet med vedlikehold av boligene er det kommet fram at en del verandaer ikke holder kvalitetsmessig mål relatert til HMS - helse, miljø og sikkerhet. (særlig helse/sikkerhet) Dette gjelder hovedsakelig verandaer som er utbygd/påbygd eller som ikke var der fra begynnelsen av. Styret har engasjert arkitektfirmaet Borgen og Bing Lorentzen AS for å undersøke alle verandaene. Det betyr at de vil gjøre en vurdering av hver enkelt veranda og foreslå tiltak. Dette arbeidet vil bli utført de kommende 3-5 ukene. Det vil bli redegjort for gjennomgangen og oppfølgingen av denne senere i høst.