Styrets møter våren 2019

Har du ideer eller saker som du vil at styret skal ta opp? Her er datoene for styremøter vinteren og våren 2019.

Styret møtes en gang pr måned på følgende datoer:

25. februar 

27. mars

11. april

Styret er takknemlig for forslag og initiativer fra beboerne, gjerne i skriftlig form en uke før møtet finner sted. E-postadressen er ovresogn@styrerommet.net. Benytt gjerne Kontaktskjema styret 

Du kan også kontakte styremedlemmer direkte om deres ansvarsområder. Se De enkelte styremedlemmenes ansvarsområder

Gjelder henvendelsen din  en utbygging? Merk deg da Regler for utbygging

Her er Retningslinjer for styrets arbeid