Om styremøtene

Styret møtes en gang pr måned. Har du saker som du vil at det skal ta opp, er e-postadressen ovresogn@styrerommet.net. Styret møtes på følgende møtedatoer våren 2017:

Møtene våren 2017 er

16. mars

6. april

11. mai

15. juni