Hvem gjør hva i styret 2017/ 2018

Styremedlemmene har ulike ansvarsområder. Hvilke ser du her.

Leder:

Øyvind Okkenhaug, G107
Ansvar for:
Nye andelseiere, dugnader, juridiske forhold, arkiv, bruksoverlating, gjennomgang av husleier, innkallinger, protokoll, oppgavefordeling 
Kontakt: oyvind.okkenhaug(ат)gmail.com

Styremedlemmer :

Tone Øiern, G47
Ansvar for: Det røde huset, facebook, nettsiden
Kontakt: toneiern(ат)gmail.com

Olav Grindland, G 221
Ansvar for: Byggesaker, vedlikehold
Kontakt: olavgr(ат)hotmail.com

Kirsti Botheim, G243
Ansvar for: Økonomi, postkasser
Kontakt: kirboth(ат)online.no

Thomas Bichard-Bréaud, G 133
Ansvar for: HMS, facebook
Kontakt: thomas.bichardbreaud(ат)gmail.com

Varamedlemmer:

Ida Björk, G121
Ansvar for: Sosiale arrangementer, flagging, bredbånd, ballbingen, parsellene, svømming
Kontakt: idagabri(ат)gmail.com

Trygve B. Grøvdal, G179
Ansvar for: Vedlikehold, parkering, avfall, brøyting og klipping
Kontakt: trygve.grovdal(ат)gmail.com

Kontakt styret som helhet: ovresogn@styrerommet.net