Grønn og engasjert

Noen som vil være med i borettslagets grøntgruppe? Vi søker beboere som ivrer for å ta vare på og utvikle borettslagets grønne områder.

Grøntgruppa bør bestå av fem-seks beboere og møtes etter behov. Gruppa velger selv leder og eventuelt sekretær. Hovedoppgaven er å forberede og gjennomføre vår- og høstdugnader.

Grøntgruppa kan også overfor styret foreslå tiltak på borettslagets og nærliggende "grønne" områder. Det er styrets ansvar å sørge for at forslagene eventuelt følges opp på rett måte. Grøntgruppa skal være faglige rådgiver i saker som styret ønsker vurdert nærmere.

Det kan også være aktuelt at grøntgruppa gjennomfører tiltak som styret har vedtatt. Grøntgruppa rapporterer til styret gjennom det styremedlem som har ansvaret for grøntområdene.

Interesserte kan kontakte styrets kontaktperson i grøntgruppa: Tommy Skåland,

Følgende er med i grøntgruppa:

Heidi Maria Namløs, G251

Ida Bjõrk, G121

Solveig Sirnes G181