Parsellgruppe

Andelseiere som har tilgang til parseller har nå dannet en egen parsellgruppe. Det skjedde på et stiftelsesmøte 5. februar der 10 av 16 mulige parselleiere deltok. Parsellgruppen rapporterer til borettslagets styret, og skal nå gå i gang med å lage retningslinjer for bruk av parsellene. Medlemmene av parsellgruppen er som følger: Amund Leinaas, leder (G 41), Kjerstin Ellingsen (G 57), Kjetil Ødegaard (G 131) og Turi Digernes.