Hvem gjør hva i styret 2019 / 2020

Styremedlemmene har ulike ansvarsområder. Hvilke ser du her.

Leder:

Roar Bamle, 
Ansvar for: HMS, epost, delegering, oppfølging av økonomi og andre saker
Kontakt: robamle@online.no
Tlf  97012598

Styremedlemmer :

Terje Lassen, G-251
Ansvar for: Vaktmester kontakt (gressklipping og snømåking), Garasjeanlegg kontaktperson v/feil, El bil, dugnadsansvarlig 
Kontakt: Terjelassen@gmail.com
Tlf 415 25 911

Kirsti Botheim, G-243
Ansvar for: Økonomi, svømming NIH
Kontakt: kirboth@online.no
Tlf 416 41 803

Haakon Gilje Aarseth, G-157
Ansvar for: Byggesaker (planansvarlig mht videre utbyggingssaker) og vedlikeholdsplan oppfølging (Byggemøter), Flaggheising
Kontakt: haakon.gilje.aarseth@gmail.com
Tlf 466 33 704

Marit Trodal  
Ansvar for: Det røde huset, informasjon på web og Facebook 
Kontakt: mtrodal@hotmail.com
Tlf 928 25 655

 

Varamedlemmer:

Ståle Vikdal, 
Ansvar for: HMS, Det røde huset
Kontakt: s.vikdal@online.no

Trygve B. Grøvdal, G-179
Ansvar for: Vedlikehold
Kontakt: trygve.grovdal@gmail.com
Tlf 918 27 148  

Kontakt styret som helhet: ovresogn@styrerommet.net