Grønn og engasjert?

Noen som vil være med i borettslagets grøntgruppe? Vi søker beboere som ivrer for å ta vare på og utvikle borettslagets grønne områder.

Grøntgruppa bør bestå av fem-seks beboere og møtes etter behov. Gruppa velger selv leder og eventuelt sekretær. Hovedoppgaven er å forberede og gjennomføre vår- og høstdugnader.

Grøntgruppa kan også overfor styret foreslå tiltak på borettslagets og nærliggende "grønne" områder. Det er styrets ansvar å sørge for at forslagene eventuelt følges opp på rett måte. Grøntgruppa skal være faglige rådgiver i saker som styret ønsker vurdert nærmere.

Interesserte kan kontakte styremedlem som har ansvaret for grøntområdene.

Marit Trodal, G-41  
mtrodal@hotmail.com
Tlf 928 25 566