27 aug 2020

Vedlikeholdsprosjektet

Vi nærmer oss ferdigstillelse av vedlikeholdsprosjektet og går inn i siste og avsluttende fase hvor vi ønsker å få oversikt over utestående mangler som må rettes før prosjektet avsluttes.

Vi ber derfor alle om å fylle ut dette skjemaet slik at vi får oversikt om jobben er ferdigstilt, eller om det er forhold som må rettes eller utbedres.

Vi vil gjennomføre en utvendig befaring av arbeidene som er gjennomført, men har begrenset mulighet for å gjennomføre ferdigbefaring av innvendige arbeider. Det er derfor især innvendige arbeider vi ønsker å få tilbakemelding om, men tar gjerne imot alle kommentarer og bemerkninger.

Spørreskjemaet gjennomgår de ulike arbeidene som er gjort, og avslutningsvis er det mulig å skrive en utdypende kommentar om det er andre forhold som ikke er dekket opp.

Noen har meldt inn diverse forhold allerede på mail, men vi ber om at alle likevel fyller ut skjemaet slik at vi får en samlet oversikt.