Endret: 9 okt 2018     Opprettet: 18 jun 2017

Vedlikeholdsløft 2017-2023

Generalforsamlingen 2017 vedtok en omfattende vedlikeholdsplan som skal settes ut i livet fra nå og fram til 2023. Tiltakene som er vedtatt er basert på en kartlegging av behovene fra 2016.

Kartleggingen ble utført av iLtakst høsten 2016 og beskriver tilstanden til alle dører og takvinduer/knekkvinduer i borettslaget og anbefaler når vedlikeholdet bør gjennomføres. Andelseierne fikk anledning til å se og påklage takstmannens vurdering, og en ny gjennomgang av de forholdene andelseierne tok opp, ble gjennomført i mars 2017. Da vurderte takstmannen boddørene i tillegg.

Vedlikeholdsbehovet år for år

Tabellen nedenfor viser beregnede kostnader knyttet til dette vedlikeholdsbehovet fordelt på tiltakstype og hvilket år de senest anbefales utført og hvordan de vil fordele seg fremover (alt i kroner, avrundet, kumulativt per år):

År/Tiltak

I år (2017)

Innen 2019

Innen 2021

Innen 2023

Senere

Verandadører

500 000

1 100 000

2 800 000

3 200 000

3 300 000

Hoveddører

100 000

300 000

600 000

2 000 000

2 100 000

Knekkvinduer

400 000

2 100 000

3 700 000

4 000 000

4 100 000

Andre vinduer

400 000

1 100 000

2 800 000

3 500 000

3 800 000

Bod-dører

100 000

200 000

400 000

600 000

1 300 000

Avrunding

-100 000

0

-100 000

0

0

I alt

1 400 000

4 600 000

10 200 000

13 300 000

14 600 000

I tillegg må vi sette inn brannvinduer der dette er nødvendig og sikre verandaene. Dette arbeidet ble påbegynt i 2016, og styret har bedt Dyb & Jensen fullføre dette arbeidet i år (2017).

Plan og budsjett fram til 2019

Forslaget som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2017, er å gjennomføre de tiltakene som er anbefalt innen 2019, til en kostnad på 4,6 millioner.

Det omfatter følgende tiltak:

  • Utskifting av 1 boddør
  • Utskifting av 10 ytterdører
  • Utskifting av 40 verandadører
  • Utskifting av 45 takvinduer

Justering og utbedring av dører og vinduer som ikke må skiftes ut ennå, men som ikke fungerer optimalt kommer i tillegg. I tillegg kommer utgifter til annet vedlikehold som er vedtatt av forrige generalforsamling og/ eller er under utførelse:

  • Sikring av verandaene: 450 000 kroner
  • Utvidelse av søppelhus, jf. vedtak på generalforsamlingen i 2016: 100 000 kroner
  • Utskifting med brannvinduer: 300 000 kroner
  • Anslått akutt vedlikeholdsbehov (for eksempel ved vanninntrenging og liknende situasjoner): 1 mill. kroner.