Endret: 30 jan 2019     Opprettet: 29 nov 2017

Varsel om økning i fellesutgiftene

Styret har valgt å øke felleskostnadene med åtte prosent fra 01.01.2018; tre prosent for å følge den generelle prisutviklingen og fem prosent for å finansiere vedlikeholdsplanen som vi har bestemt å gjennomføre, jfr seneste årsmøte.

Planen som nå skal gjennomføres, er å i skifte ut dører, takvinduer og knekkvinduer der det er aktuelt. Liste over aktuelle tiltak med år for anbefalt senest gjennomføring ble gjort tilgjengelig for andelseierne medio januar.

Til hjelp for å hente inn anbud på arbeidet har styret leiet inn profesjonell prosjektledelse (WSP/ Høier Finseth). Fire entreprenører leverte inn anbud på arbeidene. Prosessen med valg av entreprenør er nå avsluttet og kontrakt ligger til signering. 

Det er innstilt på Bygg & Våtromsgruppen AS, et selskap med gode referanser og som i tillegg leverte det beste anbudet prismessig. Entreprenøren har sagt at de vil gjennomføre oppgavene i løpet av 150 dager, o de har dedikert 12 personer til vårt oppdrag. 

De berørte leilighetene vil få beskjed 3 uker i forkant slik at det er mulig å planlegge. Kontaktpersoner fra styret vil være Olav Grindland og Trygve Grøvdal.

Vi vil fortløpende legge ut informasjon på vår hjemmeside og facebook.

Styret velger å kombinere lån med høyere fellesutgifter/ husleie. Dette gir oss nødvendig likviditet samtidig som de totale kostnadene for borettslaget blir lavere. Med lavere lån kan vi betale ned på kortere tid, og dermed stå bedre rustet til å møte nye vedlikeholdsbehov, så som maling, utbedring og utskifting av tak med mer som kan bli aktuelt i løpet av en tiårsperiode.