Retningslinjer for styrets arbeid

Styremedlemmene er borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene klargjør de ønsker og krav som stilles til ØSBLs styremedlemmer. Hensikten er at retningslinjene skal være en veileder i medlemmenes utøvelse av sitt verv, samt at beboere kan vite hva de kan forvente av styret.

Retningslinjene ble første gang vedtatt i mai 2006, og senest vedtatt på nytt i styremøtet den 30. mai 2013.

Du kan lese retningslinjene for styrets arbeid her .