Endret: 24 mar 2018     Opprettet: 8 jan 2017

Resultater av kartlagte vedlikeholdsbehov

For en liten tid tilbake ble vedlikeholdsbehov for dører og takvinduer i borettslaget kartlagt. Her kan du se hva denne kartleggingen viser.

Oversikten ØSBL vedlikehold 2017-2019 viser de anbefalte tiltakene sortert på den enkelte bolig, samt en tidshorisont for når tiltakene senest bør være gjennomført, ifølge firmaet som utførte oppdraget.

Sjekk for din bolig!
Vi oppfordrer alle til å gå inn og sjekke vurderingen for egen bolig. Dersom dere savner noe eller er uenige i vurderingene, ber vi om at dere laster ned dette skjemaet, fyller det ut og legger en papirutskrift i postkassen til Øyvind Okkenhaug G 107 innen 1. februar. (Øverste linje i skjemaet er et eksempel. Fyll ut kolonnene med informasjon fra den publiserte kartleggingen av vedlikeholdsbehov, deretter eventuelle kommentarer itil det som står under Tilstand. Svar kort!)

Veien videre
På bakgrunn av tilbakemeldingene, vil styret sørge for en ny gjennomgang av forholdene som blir tatt opp. 

I løpet av våren vil styret fremme et forslag til plan for å utføre vedlikeholdet som kartleggingen viser at det er behov for, samt vedlikehold som vi allerede har vedtatt å utføre. De økonomiske konsekvensene av dette vil bli vurdert, og forslag til en finansieringsplan framlagt for beboerne.