Endret: 12 mai 2017     Opprettet: 24 okt 2016

Postkasser i felles boder

Fra november 2016 krever Posten at vi samler postkassene på fellespunkter i ØSBL. Løsningen blir "boder" med postkassestativer tre steder i borettslaget.

Løsningen som styret har landet på består av postkassesystemet Sandberg kompakt som skal settes opp tre steder i borettslaget (se skisse).

Bodene som skal bygges midtveis i november, vil være 2,5 m brede og romme 40 postkasser hver. Når det gjelder selve postkassene, blir de forsynt med lås, og hver beboer får tre nøkler.
Åpningen er ifølge leverandøren stor nok til småpakker. Postbudet vil levere posten gjennom en fellesåpning. PS. En av bodplasseringene på kartet vil endres ifht tegningen. Våre østligste beboere vil få postkasser litt nærmere parkeringsplassen. De øvrige bodene blir plassert i tilknytning til søppelhusene.