Endret: 24 jan 2018     Opprettet: 8 jun 2017

Og hekken vokste kjempehøy..

.. Og plutselig har man sperret naboens utsikt eller svekket sikten for kjørende. Ta gjerne en ekstra veiv med hekksaksen før ferien. Makshøyden skal ifølge vedtektene være 1,80 m.

I våre vedtekter står følgende under avsnittet Regler for tiltak på andelseiers rådighetsområde:

"Hekker skal være tilpasset andre lovlig anlagte hekker i borettslaget, og ha en maksimal høyde på 1,80 m.

I særlige tilfeller kan andelseier søke om å avgrense rådighetsområdet med gjerder, hekker eller lette skillevegger for å hindre innsyn. Slik skjerming mot innsyn skal ha en maksimal høyde på 2,10 m og være i samsvar med borettslagets praksis både med hensyn til materiale og utforming.

Porter skal være tilpasset andre lovlig oppsatte porter i borettslaget, og ha en maksimal bredde på 1,20 m og høyde på 0,90 m."