Endret: 12 mai 2017     Opprettet: 11 jan 2017

Informasjonsskriv fra styret

Hva styret har arbeidet med seneste halvår er tema i et informasjonsskriv som nå blir lagt i alles postkasser. Status for vedlikehold av boligene og videre plan for - og finansiering av - fremtidig vedlikehold står sentralt.