Endret: 10 aug 2017     Opprettet: 23 aug 2016

Informasjon om eiendomsskatt

Informasjon om andelseiernes eiendomsskatt blir fordelt i postkassene. Les den nøye. Hvis du ønsker å klage på utskrevet eiendomsskatt, bruker du følgende maler:

Varsel om klage over utskrevet eiendomsskatt til styret

Klage over utskrevet eiendomsskatt til skatteetaten

Klage på utskrevet eiendomsskatt må sendes til styret ved styreleder Øyvind Okkenhaug ( - oyvind.okkenhaug (at) gmail.com). Styret vil sende det videre til eiendomsskattekontoret.

Se aktuelle lover og regler i brev som er utdelt.