Endret: 8 apr 2019     Opprettet: 4 apr 2019

Generalforsamling 2019

Øvre Sogn borettslag vil avholde generalforsamling 15.mai kl 18:00, som vanlig i felleshuset på Solvang. Velkommen med forslag og innspill.

I forkant av møtet vil du motta formell innkalling. Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. april.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må det gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen og formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Forslag sendes til styreleder i Øvre Sogn Brl

Ylje Janna Wiede
Gaustadveien 119
ylje.wiede@gmail.com

 


 

Det tar 5-10 muínutter å gå fra ØSBL til Felleshuset til Solvang kolonihage avd 4. Følg gangveien mot Kringsjå skole og ta til høyre ved inngangen til kolonihagen foran Cafe Utsikten.