Endret: 24 aug 2018     Opprettet: 2 apr 2017

Fire år med økt tungtrafikk i området

Høsten 2017 til 2021 utfører Statnett gravearbeider nord for borettslaget og det går anleggstrafikk forbi oss. Styret har meldt inn oppfordring om å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter i nærområdet, og særlig for barn på skoleveien.

Høsten 2017 startet gravingen av en tunnel fra Sogn transformatorstasjon til Smestad. Tunnelen er en del av arbeidet med å øke kapasiteten på strømnettet og sikre strømforsyningen til Oslo by. Selve gravearbeidet vil foregå i halvannet til to år, mens anleggsperioden totalt er satt til ca. fire år. Mot slutten av denne perioden vil store deler av Sogn transformatorstasjon moderniseres, og mastene gjennom Nordmarka bli byttet ut.