Endret: 25 apr 2019     Opprettet: 23 aug 2016

Eiendomsskatten faktureres nå

Eiendomsskatten fra Oslo kommune blir fakturert sammen med felleskostnadene i mai, juni, september og november. Vi minner om at du bør du sjekke beløpsgrensen i din nettbank dersom du har avtalegiro eller eFaktura.

De som er berørt av eiendomsskatt har fått sms om dette. I sms-en står det følgende, avhengig av om man har avtalegiro eller eFaktura:

Til Avtalegiro-kunder  

EIENDOMSSKATT OSLO KOMMUNE. Vi gjør oppmerksom på at eiendomsskatten fra Oslo kommune blir fakturert sammen med felleskostnadene i mai, juni, september og november. Dersom du har avtalegirotrekk bør du sjekke beløpsgrensen i din nettbank. For mer informasjon om eiendomsskatt se https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/

Til Efaktura-kunder  

EIENDOMSSKATT OSLO KOMMUNE. Vi gjør oppmerksom på at eiendomsskatten fra Oslo kommune blir fakturert sammen med felleskostnadene i mai, juni, september og november. For mer informasjon om eiendomsskatt se https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/

Eiendomsskatten blir forskuttert av borettslaget, og innkrevd fra andelseierne sammen med felleskostnadene. 

Klagemulighet

Listen over eiendomsskatt ble tidligere lagt ut på borettslagets lukkede Facebook-side for alminnelig gjennomsyn. Styret har valgt ikke å gjøre dette i år da det samme beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt blir brukt i år som i fjor. Blir du likevel overrasket over beløpet på fakturaen og vil sjekke hvordan den er beregnet, kan du  kontakte styrets leder som har skatteseddelen der grunnlaget framgår. Formelt gikk klageadgangen ut 11. april, men det vil fortsatt være mulig å klage.

Maler for klager
Varsel om klage over utskrevet eiendomsskatt til styret
Klage over utskrevet eiendomsskatt til skatteetaten