2 feb 2019

Del på el

Vi begynner å nærme oss grensen for kapasitet for lading av biler. Styret arbeider med varige løsninger. Til de er på plass oppfordrer vi til å bruke nåværende plasser smart og dele godene.

På sikt er det behov for nye plasser både ute og inne, men å avklare i hvordan dette skal gjøres tar litt tid, og alternativene må antakelig til behandling i generalforsamlingen. I mellomtiden må vi fordele nåværende kapasitet så godt vi kan. Det betyr

  • Ikke bruk ladeplassene ute hvis du har plass inne i garasjen.
  • Dersom du disponerer plass med ladestasjon i parkeringshuset; Sørg for at en av naboplassene også benyttes av en el-bil. Da kan dere skifte på å lade bilen. 
  • For å få til dette må både el-bileiere og andre være villige til å bytte plasser internt. 

Meld fra til Terje Lassen når dere bytter internt. Han er den i styret som har oversikt over parkeringsplassene i garasjehuset. (Se Hvem gjør hva i styret

Bytte plasser er midlertidig fram til vi finner bedre, permanente løsninger.