15 des 2017

"Bare" nabolagshus fra 2018

Vi endrer bruken av Det røde huset. Heretter er det et nabolagshus som kun leies ut til personer med postadresse i Gaustadveien og Sognsvannsveien.

Det seneste året har det vært noen episoder med støy og uro i Det røde huset. Det skjer oftere når leietakerne er eksterne enn interne. Vi har et ansvar overfor våre naboer og må gjøre vårt beste for å unngå at slikt gjentar seg.

Reglene for leie av Det røde huset endres derfor med virkning 01.01.2018 til at bare ØSBL-beboere og nærmeste nabolag kan leie huset, altså beboere i Gaustadveien og Sognsvannsveien.

Vi må påregne litt mindre hyppig bruk av Det røde huset etter dette. Fra 1.1.2018 økes derfor husleien til henholdsvis 500 kroner døgnet for interne i borettslaget og 750 for eksterne. Økningen skal dekke løpende utgifter blant annet til elektrisitet, samt gi rom for nødvendig oppussing.

Prisen for max tre timers korttidsleie uten bruk av kjøkken forblir den samme: 200 kroner hverdager og 300 kroner helg.

Det er også innført en ordning der man fyller ut et skjema med sjekkpunkter for utført rydding og renold idet man forlater lokalet. Dette for å gjøre eventuell "utglidning" av rengjøringen lettere å spore. Huset skal være grundig rengjort når man forlater det.

Aldersgrense er 23 år. 

Styret håper disse endringene vil være til gavn for oss selv og våre naboer.