Endret: 22 apr 2020     Opprettet: 20 apr 2020

Digital gjennomføring av generalforsamling i 2020 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, vil den ordinære generalforsamlingen i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen Digitalt årsmøte fra OBOS. I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren. 

Saker som skal behandles:

Vi vil begrense behandlingen til de lovpålagte sakene

• Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019

• Valg av tillitsvalgte

• Godkjenning av eventuelt honorar til tillitsvalgte

Det er sendt ut varsel til andelseiere med frist 24. april for å sende inn forslag til saker og ev. kandidater til valg.

Styret vil henstille til at saker som foreslås tas opp på en ekstraordinær generalforsamling til høsten når tiltakene mot korona tillater dette. Styret vil gå i dialog med forslagsstiller om dette.

Generalforsamlingen starter:

• Møtet åpnes 11. mai.

• Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 18. mai.

Hvordan deltar du digitalt?

• Du får en link via SMS/epost og/eller via Vibbo.no.

• Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/ovre-sogn

• Trykk på linken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og andre vedlegg.

• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Har du ikke logget deg på hjemmesiden: https://vibbo.no/ovre-sogn Logg deg på via mobil og kode på SMS, benytt Chrome som nettleser. Under ikonet med ditt navn og min profil, finner du mulighet for å registrere riktig mobilnummer og e-post og samtykke til digital kommunikasjon som gjør det enklere for styret å kommunisere digitalt med deg.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?

Eiere som ikke har mulighet til å delta digitalt, vil få innkallingen per post. For å delta i møtet må du benytte stemmeseddelen som er vedlagt innkallingen du får i fysisk post. Stemmeseddelen skal leveres til styreleders postkasse for at din avstemming skal bli registrert. Dette må gjøres innen utløpet av de 8 dagene møtet er åpent for avstemming.