Vedlikeholdsnøkkel for ØSBL

Denne rapporten er utarbeidet av OBOS på oppdrag av styret. Den er ferdigstiltit i juni 2013, og inneholder en grundig og detaljert gjennomgang av borettslagets bygningsmessige tilstand.