Vedlikehold – inspeksjon boliger uke 22/2016 (30 Mai-3 Juni)

Oppfølging av vedtak på generalforsamlingen 19/5, hvor det ble vedtatt at vi gjennomfører en takst/kontroll av boliger med tanke på å prioritere utskiftning av: A: Ytterdører, B: Terrasse /Verandadører, C: Takvinduer og «knekk» vinduer Styret har for å utføre denne oppgaven engasjert Idland og Lofthus Taksering AS v/Terje Nordbø, Tlf. 917 18585 Les mer ved å klikke deg inn

Videre har styret engasjert Lars Nygård i Gaustadveien 123, Tlf. 977 01604. Lars vil koordinere og bistå de av dere som ikke kan være hjemme når takstmannen kommer.

Arbeidet vil foregå på dagtid 08:00 – 16:00 (avvik kan forekomme / avtales)

Viktig at dere enten er hjemme eller at dere har anledning til å overlate nøkkel til Lars om dere ikke har anledning.

Planen er å del ØSBL inn i 3 soner

Øst = Gaustadveien 191 – 265 – oppstart 30/5/2016 kl. 08:00

Midt = Gaustadveien 115-189

Vest = Gaustadveien 35-113

Vi regner med å legge ut oppdatert besøksinfo på www.osbl.no og Facebook og ber dere alle om å følge med der. Det vil ta fra 10-20 minutter pr bolig.

For ØSBL, Trygve Grøvdal (918 27148)