Søknader om trefelling i ØSBL

Styret inviterte etter sommeren 2015 via Facebook andelseiere/beboere til å melde inn ønsker om trefellinger (eller beskjæring av trær). Det kom inn 23 søknader. Søknadene dreier seg dels om trær på borettslagets fellesareal, dels på kommunens eiendom og dels på private rådighetsområder.

Styret har besluttet at forespørsler om trefellinger (eller beskjæringer av trær) på borettslagets fellesområder skal sendes på høring til grøntgruppa og andelseiere/beboere før man beslutter hvilke trær som eventuelt skal felles/beskjæres. Hensikten med høringen er å kartlegge støtte eller motstand til forslagene med tilhørende begrunnelser. Forslag som gjelder trefelling på private rådighetsområder må den enkelte søker ta opp med vedkommende nabo selv. Slike søknader gjengis ikke i denne oversikten.

Forslag om trefelling på kommunens eiendommer vil styret vurdere oppfølging av. Dette er for øvrig noe styret allerede holder på med på sørsiden av borettslaget. På nordsiden har vi tidligere fått nei til våre forslag om trefellinger, men styret kan vurdere å ta dette opp igjen med kommunen. På vestsiden eller østsiden er det så vidt vites ikke tidligere søkt om trefelling, noe styret vil vurdere å gjøre i 2016. Slike søknader gjengis heller ikke i denne oversikten.

Frist for tilbakemelding til styret er 31.01.16.

Eventuelle merknader kan skrives inn i skjemaet nedenfor og sendes til tgrytb@online.no eller legges i postkassen til G135. Merk e-post eller

konvolutt med ”høringsuttalelse trefelling”

Skjema