Siste nytt om kabelprosjektet

Arbeidet med å grave ned ny høyspentkabel over borettslagets eiendommer er - som alle beboerne kan se - godt i gang, men har tatt noe lenger tid enn forventet. Styret har fått oppgitt at arbeidet med grøfter og overflate skal være ferdig i uke 36 (den som starter mandag 2. september). Asfaltering og tilsåing av nye gressplaner vil skje fortløpende i løpet av uke 37. Deretter starter arbeidet med å grovplanere områdene som ØSBL har pekt ut som nye områder for plen: Under høyspentkabelen mot fotballsletta, området nederst i akebakken og til overgangen mot stikkvei til Sognsveien, samt skråningen i syd ned mot Solvang hagekoloni.

Den ekstraordinære generalforsamlingen i ØSBL ga torsdag 20. juni styret fullmakt til å inngå en avtale med Hafslund Nett om legging av ny 132kV høyspentkabel over eiendommer som tilhører borettslaget. Kablene skal graves ned på 1 meter og erstatte de fleste jordkablene i området. Avtalen, som ble undertegnet i slutten av juni parter, innebærer samtidig at borettslaget får en rekke motytelser, blant annet i form av grovplanering av uteareal og nedgraving av fundament for lysmaster.

Arbeidet var forventet å ta fem uker.

Her kan du lese protokollen fra generalforsamlingen.

Her kan du lese den fremforhandlede avtalen med Hafslund Nett.

Her kan du lese en brosjyre hvor Hafslund Nett forklarer hvorfor de bygger et nytt strømnett mellom Sogn og Ullevål.