Endret: 22 apr 2019     Opprettet: 19 jan 2019

Befaring for vindusutskiftning kommende uke

Som ledd i vedlikeholdsplanen i ØSBL 2019—2020 skal 68 enheter få skiftet sine Velux vinduer. De som turen er kommet til, bes om å sørge for at leiligheten er tilgjengelig for befaring av entreprenør og Velux kommende uke. 

Styret har besluttet å forsere vedlikeholdsplanen med tanke på slik utskiftning og bedt Bygg og våtromsgruppen gi et anbud på denne jobben. .

Enhetene som har vinduer som er ifølge tilstandsrapporten er modne for utskiftning, er husnumrene 35, 37, 41, 43 ,45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 75, 77, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 131, 133, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 159, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 185, 199, 207, 209, 215, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 237, 239, 241, 243, 247, 251, 257, 263, 265,193 b og195 b. Alle har fått e-post og/eller beskjed i sin postkasse om saken. 

Grunnen til befaringen er at Bygg og våtromsgruppen bør ha oversikt over tilstand og type vinduer for å sette riktig pris. 

De ber om at leiligheten er tilgjengelig for entreprenør og Velux 22.01 og 24.01, begge dager fra ca 08:30—09:00 og utover. 

Vi kan dessverre ikke gi noe presist klokkeslett for når befaringen vil finne sted hos den enkelte. Det vil være mulig å levere husnøkkel enten til Trygve Grøvdal, Gaustadveien 179 eller til Ståle Vikdal Gaustadveien 91. Legg gjerne ved en konvolutt med informasjon dersom det er alarm i huset. Opplys også om barn eller andre beboere kan være hjemme. Det samme gjelder hund, katt eller andre husdyr.

Haakon Gilje Aarseth (tlf 466 33 704) og Trygve B Grøvdal ( 918 27 148) kan besvare spørsmål om prosess og befaring.