27/1/2016 kl 11:00 - 12:30 ble det gjennomført en 1-års kontroll i garasjen.

Kontrollen har til hensikt å påse at arbeider som ble utført Høsten 2014 har fungert. Avvik vil bli rettet. Nyttig for entreprenør, OBOS Prosjekt og rådgiver fra Ødegård & Lund å se arbeidene og status nå 1 år etter avsluttet arbeid. Les mer ved å klikke deg inn.

Sammenfallende med kontrollen var det også nyttig å se all fuktighet og kondens som samler seg spesielt på senhøsten og vinter.

Tidligere har ikke garasjeanlegget vært overflatebehandlet og fuktighet og regn har trengt inn i konstruksjonen. En del av rehabiliteringen bestod i å overflatebehandle bygget slik at betong og armering skulle få bedre beskyttelse og dermed lengre levetid.

En synlig og til tider følbar konsekvens av overflatebehandlingen er at kondens som tidligere ville trukket inn i konstruksjonen nå legger seg på overflaten, og når det blir for mye drypper det ned på kjøretøy og brukere.

Det er imidlertid 2 problemstillinger vi ikke er helt fornøyd med og som vi vi alene eller sammen med entreprenør må ta tak i:

A. Rundt ett av slukene i 2 etasje/ned til 1 etasje er det vann som kommer ut av dekket. Det betyr at kobling for sluk er intakt men at det på grunn av boring mellom etasjene er en flate som er åpen slik at vann som ligger i dekket trenger seg ut. Entreprenør har godtatt dette som en reklamasjon.

B. Saltutslag i taket over plass #1057 i 1 etasje. her har vi bestilt blikkenslager for å sette opp plater i taket for å beskytte drypping på kjøretøy. Hvis det er andre som ser dette gi straks beskjed så vil styret håndtere dette fortløpende

Vi stilte i samband med befaringen følgende spørsmål til OBOS Prosjekt

1 Hvorfor så mye kondens?

2 Er det skadelig for biler?

3 Kan det unngås?

4 Hvis det kan unngås?, hva må i så fall gjøres?

5 Hvilken kost / tidsramme vil en utbedring ha?

Vi fikk følgende svar:(inkludert lenke til kondens)

"Det vi så av kondens i taket er rent vann og ikke farlig for bilene.

Det er noe annet hvis det er lekkasje gjennom betongdekket, for eksempel i sprekk i nedre plan plass 1057. Dette lekkasjevannet

drar med seg stoffer i betongen som kan ødelegge lakken. Betong har høy PH. og er basisk.

Dette problemet er kortvarig og skjer i den kalde årstiden ved spesielle fuktighet/temperatur forhold..

Tiltak her vil være kostbare og ha liten kost/nytte effekt. Det kan være å montere varmevifter som tørker flatene eller montere varmelamper for å varme overflaten, eller en kombinasjon av disse.

Vi vil ikke anbefale noen tiltak for å fjerne kondensvann"

https://no.wikipedia.org/wiki/Kondensasjon